ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  & ΨΗΦΙΣΜΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Δήμος Σαμοθράκης αποτελεί τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης του νησιού προσπαθεί για σειρά ετών να αναδείξει ότι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει από το κράτος δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του νησιού. Από την εφαρμογή του Καλλικράτη η κατανομή πόρων γίνεται με τα προβλεπόμενα κριτήρια συνάρτηση με τις αποφάσεις κεντρικών οργάνων. Διαπιστώνουμε ότι ορισμένα νησιά έχουν ευνοηθεί και ορισμένα έχουν σαφώς αδικηθεί, διότι λαμβάνεται υπόψη μόνο το  πληθυσμιακό κριτήριο και όχι οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε τόπου (γεωμορφολογία,  αύξηση πληθυσμού κατά την τουριστική περίοδο κ.λ.π.)

Τα τρία τελευταία έτη έχουν γίνει περικοπές αναλογικά σε όλους τους Δήμους, αλλά για τον Δήμο Σαμοθράκης  ιδιαίτερα τα τελευταία δύο έτη οι περικοπές αυτές με τις ανάλογες κρατήσεις και τις παρακρατήσεις από προκαταβολές που είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να λαμβάνει έχουν ως αποτέλεσμα η μηναία κατανομή ΚΑΠ να μην ξεπερνάει τα 39.000,00 € η δε μείωση της ΣΑΤΑ ειδικά για το έτος 2014 έχει χάσει το χαρακτήρα της (75.000,00 €). 

Οι περικοπές πόρων στους Ο.Τ.Α τα τελευταία δύο έτη ξεπερνούν το 50% , ωστόσο αιτούμαστε να λάβετε υπόψη σας τις καθαρές αποδόσεις σε κάθε νησιωτικό δήμο, διότι διαπιστώνουμε  ότι έχει διαμορφωθεί μια κατάσταση όπου νησιά πολύ υποδεέστερα της Σαμοθράκης εισπράττουν αναλογικά περισσότερα χρήματα.

Η πολυαναμενόμενη αλλαγή κριτηρίων στην κατανομή πόρων στους Ο.Τ.Α. φαίνεται ότι εξακολουθεί να στηρίζεται στο πληθυσμιακό κριτήριο που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

Για το λόγο αυτό και κατόπιν της 1η συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 10-1-2014 και είχε χαρακτήρα λαϊκής συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα η χωρίς αναβολή η κινητοποίηση του νησιού για την διεκδίκηση των και αιτημάτων του:

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

1ο Απόδοση τουλάχιστον του 50% των απολεσθέντων πόρων για λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες των τελευταίων ετών προκειμένου να καταστεί βιώσιμος ο Δήμος μας.

2ο Την διασφάλιση όχι μόνο του υπάρχοντος προσωπικού του Δήμου Σαμοθράκης και των Νομικών Προσώπων του αλλά και την επαρκή στελέχωσή τους με ειδικευμένο προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων.

3ο Την προώθηση επιτέλους των λοιπών αναπτυξιακών ζητημάτων του νησιού από την Ελληνική Πολιτεία.

4ο Να σταματήσει η υποβάθμιση των κρατικών υπηρεσιών που λειτουργούν στο νησί προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι παράμετροι ασφάλειας, υγείας και γενικότερα ποιότητας ζωής.

5οΖητάμε άμεσο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να τεκμηριώσουμε τις θέσεις μας και να λάβουμε τις σχετικές απαντήσεις.

 

Δείτε το πρακτικό εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο