ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Γενική (Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών& Κλασικών Αρχαιοτήτων Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2012 Λήξη 18.06.2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Γενική (Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών& Κλασικών Αρχαιοτήτων Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2012 Λήξη 18.06.2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Γενική (Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών& Κλασικών Αρχαιοτήτων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2012 Λήξη 18.06.2012
Πρόσληψη προσωπικού, τεχνητών υψηλής ειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες της
ενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης: “Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματος
του Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη”

ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες 6 (έξι) θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Γενική (Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών& Κλασικών Αρχαιοτήτων Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2012 Λήξη 18.06.2012 Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο