Μητρικός θηλασμός & Βρεφική φροντίδα»

Με χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία του Δήμου μας με την ΑμΚΕ Φαιναρέτη και στα πλαίσια αυτής τη διενέργεια διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με τίτλο: ”Μητρικός θηλασμός και Βρεφική φροντίδα”.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18.00 – 19.30 και απευθύνεται σε εγκύους και νέες μητέρες/νέους πατέρες.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή, σας παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα: Δήλωση συμμετοχής στο webinar με τίτλο «Μητρικός θηλασμός & Βρεφική φροντίδα».

Ανακοίνωση προμήθειας καυσόξυλων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 5-9-2023
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΥ
Ταχ.Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης
Τηλ: 25510 41218

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Υ Σ Ο Ξ Υ Λ Ω Ν

Από τον Δήμο Σαμοθράκης
Ανακοινώνεται ότι: όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν
Καυσόξυλα από το Δασαρχείο Αλεξ/πολης
Παρακαλούνται να δηλώσουν στην Τεχνική υπηρεσία
Τηλ: 2551041218 και στα ΚΕΠ τηλ: 25510 89243-89241.
Τα ξύλα λόγω πυρκαγιών θα είναι μαυρισμένα.
Λήξη ημερομηνίας 30-9-2023.

Από τον Δήμο

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 5-9-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 31-08-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 3559

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05-09-2023, ημέρα Τρίτη
και ώρα 11.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο «: Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης της πράξης Συνέχιση Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης στο ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2347 ΑΜΘ 15 με αρ. πρωτ. 384820/6/2023
 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνίου Ιωάννης
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 30-8-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 21-08-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 3409

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 16η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30-08-2023, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προυπολογισμού.  »

ΘΕΜΑ:2ο « Περί Έγκρισης 1ου πρακτικού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου της σύμβασης αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου της Νήσου Σαμοθράκης. »

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνίου Ιωάννης
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)