Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 6-12-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 29-11-2023
Αρίθμ. Πρωτ: 4888

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

Καλείστε να προσέλθετε στην 23η τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 06-12-2023, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

ΘΕΜΑ: 1ο«Περί έγκρισης εξειδίκευση πίστωσης »
ΘΕΜΑ: 2ο«Περί έγκρισης 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού »
ΘΕΜΑ: 3ο« Περί έγκρισης 2ου Πρακτικού και κατακύρωσης Διαγωνισμού Μελέτη αποχέτευσης οικισμών Θερμών & Camping , Χώρας – Αλωνίων και Ε.Ε.Λ. Θερμών & Camping και Xώρας – Αλωνίων» .

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αποδεκτών:
Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1. Αντωνίου Ιωάννης
2. Γρηγόραινας Ιωάννης
3. Φωτεινού Σαράντος
4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
5.Τερζή Αναστασία
6. Γλήνιας Ιωάννης
Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

[ΕΚΠ11] Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) (2022-2023)

Η δράση «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης σπουδαστών/τριών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) (2022- 2023)» εμπίπτει στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 4.στ της Προτεραιότητας 3 του ΠΑΔΚΣ, μέσω του οποίου προωθείται η ίση πρόσβαση σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και κατάρτιση και η ολοκλήρωσή τους. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των σπουδαστών των ΑΕΝ ώστε να επιτευχθεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους. Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή επαρκούς ύψους οικονομικής ενίσχυσης σε σπουδαστές/τριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Η ενίσχυση δύναται να χορηγείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων ορισμένου ποσοστού του συνολικού αριθμού των μαθημάτων που προβλέπονται στα εγκεκριμένα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Α.Ε.Ν./Π-Μ) του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση. Η ενίσχυση θα χορηγείται στους σπουδαστές που θα καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια όπως:

α) έχουν επιτύχει στις εξετάσεις ορισμένου ποσοστού των μαθημάτων τους που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο αφορά η οικονομική ενίσχυση και

β) το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν θα υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο.

Η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, ήτοι το ύψος της ενίσχυσης, ο τρόπος καταβολής της, τα κριτήρια επιλογής/μοριοδότησης θα ορισθούν με σχετική κοινή υπουργική απόφαση βάσει των διατάξεων του νόμου 4914/2022.
Πληροφορίς και σχετικα αρχεία στο:
https://espa-anthropinodynamiko.gr/invitation-decision/ekp11-programma-oikonomikis-enischysis/

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023 14/11/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                    

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 08-11-2023

Αρίθμ. Πρωτ: 4637

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής

             

                                                                                     (όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2023»

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 22η τακτική δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 14-11-2023, ημέρα Τρίτη

και ώρα 12.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) και τις διατάξεις της (Δ1α/ΓΠ ΟΙΚ.11991ΚΥΑ ΦΕΚ Β 1076/24-2-23)

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1ο«Περί έγκρισης κίνησης ς του υπ΄αριθμ. ΚΗY-5335 »

ΘΕΜΑ: 2ο«Περί έγκρισης κίνησης ς του υπ΄αριθμ. ΚΗY-5335 και ΚΗΗ 4148  »

ΘΕΜΑ: 3ο Περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΛΑΤΟΥΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πίνακας αποδεκτών:

Πρόεδρος: Γαλατούμος Νικόλαος

Δημοτικοί Σύμβουλοι

 1. Αντωνίου Ιωάννης
 2. Γρηγόραινας Ιωάννης
 3. Φωτεινού Σαράντος

4.Σκαρλατίδης Αθανάσιος

5.Τερζή Αναστασία

 1. Γλήνιας Ιωάννης

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Webinar από ΑμΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ με θέμα: “Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να μεγαλώσει καλύτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του”

«Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να μεγαλώσει καλύτερα

στα πρώτα χρόνια της ζωής του;»

 

Ο Δήμος Σαμοθράκης και το Κέντρο Κοινότητας σε συνεργασία με την ΑμΚΕ Φαιναρέτη ανακοινώνει τη διενέργεια διαδικτυακού σεμιναρίου (webinar) με τίτλο: «Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να μεγαλώσει καλύτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής του;». Το webinar έχει σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη των εγκύων, των νέων μητέρων και νέων πατέρων σε θέματα που αφορούν την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και το μεγάλωμα βρεφών, νηπίων και παιδιών ηλικίας από 0 έως 6 ετών.

Το webinar  θα προσφέρει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για σειρά ζητημάτων που αφορούν στην προώθηση της ψυχοκοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών βρεφικής, νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας και να λάβουν απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις γύρω από θέματα που τους απασχολούν.

Ενδεικτικές ερωτήσεις που θα απαντηθούν στο webinar είναι:

 • Τί σημαίνει «μιλάω» στο παιδί μου;
 • Γιατί είναι σημαντικό να απευθύνομαι στο παιδί μου από την αρχή της ζωής του;
 • Τί καταλαβαίνει ένα παιδί;
 • Λόγια και πράξεις των γονέων: Πώς λειτουργούν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού;
 • Τί σημαίνει «ακούω» το παιδί μου;
 • Πώς να βοηθήσω το παιδί μου να έχει ομαλή ψυχοκοινωνική και γνωστική ανάπτυξη;
 • Πώς αντιμετωπίζονται τα αρνητικά συναισθήματα και η δυσφορία του παιδιού;
 • Γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι στα παιδιά;
 • Ποια είναι η αξία του αποχωρισμού για την ανάπτυξη του αισθήματος ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης του παιδιού;
 • Πώς επηρεάζεται η σχέση του ζευγαριού μετά τον ερχομό των παιδιών;
 • Πώς η σχέση των γονέων επηρεάζει το παιδί ήδη από τη βρεφική ηλικία;

Το webinar θα διεξαχθεί την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου του 2023 και ώρα 18.00 – 19.30 και θα αφορά εγκύους και νέους γονείς κατοίκων μικρών νησιών της Ελλάδας.

 

Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

 

Ομιλήτρια θα είναι η κα Κατερίνα Στάρφα, κλινική ψυχολόγος της ΑμΚΕ Φαιναρέτη.

 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της φόρμας εδώ.

https://docs.google.com/forms/d/1cPmfJNDUZqamYOjyZF64BdVY9v23ngLLsDr_zLjtAP4/viewform?edit_requested=true

 

Το webinar πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «Προγράμματος υποστήριξης εγκύων και νέων γονέων κατοίκων μικρών νησιών» το οποίο υλοποιείται από την ΑμΚΕ Φαιναρέτη σε συνεργασία και με τη χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων. – Ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.
Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.
Στη Σαμοθράκη μπορεί να φτάσει το 60%- καθώς το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες, μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράταση.
Σε ποιους απευθύνεται: Υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.
Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.
Οι επιλέξιμοι Kωδικοί Aριθμοί Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Περίοδος υποβολής: (αναμένεται)
Όροι και προϋποθέσεις:
Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει: Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια
Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:
• Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
• Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτός/οί θα ορίζεται/ονται στην αναλυτική Πρόσκληση που αναμένεται να εκδοθεί, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
• Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
• Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
• Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
• Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην αναλυτική Πρόσκληση.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.
Στην περίπτωση που η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι συγκεκριμένης δυναμικότητας και προδιαγραφών ως εξής:
ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία
• Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
• Δυναμικότητα 12 κλίνες και άνω
Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο Π.Δ. 33/1979
Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
• Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω
ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο σήμα MHTE.
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
• Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
• Ελάχιστη δυναμικότητα 12 κλίνες
Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.
Τι χρηματοδοτείται
• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός
• Ψηφιακός εξοπλισμός και λογισμικό
• Λοιπός εξοπλισμός
• Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
• Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας
• Τεχνικές μελέτες
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Μεταφορικά μέσα
• Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6016&fbclid=IwAR06bJqZXV9JelBGpJad7YPGsd_6nzL_OdHjBwfSqnxO8bzjE8xCtqS_Ooc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «AΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ – ΒΡΕΦΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ (BABY KITS)»

O Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της τράπεζας EUROBANK και τον Δήμο Σαμοθράκης για την παροχή Υλικής Υποστήριξης – Βρεφικών Πακέτων σε οικογένειες με σκοπό την υποστήριξη των νεογέννητων, προβαίνει στη συλλογή αιτήσεων.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους του Δήμου Σαμοθράκης.

Οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, μπορούν να υποβάλουν αίτηση το αργότερο έως τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.

Για την επιλογή των επωφελούμενων του προγράμματος συνεκτιμώνται, μέσω μοριοδότησης,  οι ακόλουθοι παράγοντες:

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

Εισοδηματικά κριτήρια: Οικογενειακό εισόδημα για ένα άτομο από 0 έως 24.000 € συν 1.500 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, δηλαδή 2 / 25.500€,  3 / 27.000€,  4 / 28.500€,  5 / 30.000€,  6 / 31.500€.

Εφ’ όσον πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η βοήθεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα σε:

Α) Οικογένειες με περισσότερα ανήλικα τέκνα.

Β) Οικογένειες με ανάπηρα μέλη (πιστοποιημένη βαριά αναπηρία 80% και άνω).

Γ) Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα (εφόσον υπάρχει επίσημη επιμέλεια των τέκνων).

Δ) Οικογένειες με δύο άνεργους γονείς και ανήλικα τέκνα.

 1. Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

 

Α. Αίτηση συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου)

Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου της αιτούσας

Γ. Εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2022 της αιτούσας και του συζύγου (σε περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης)

Δ. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ε. Ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου περί κατάστασης εγκυμοσύνης και μόνο όταν υπάρχει η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα. Σε περίπτωση δίδυμης κύησης να γίνεται ειδική αναφορά.

ΣΤ. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος ή ύδρευσης ή κινητής/σταθερής τηλεφωνίας στο όνομα της αιτούσας/συζύγου ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη. ή δήλωση στην ΑΑΔΕ με τα στοιχεία μίσθωσης της κατοικίας.

Ζ. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ της αιτούσας και του συζύγου (εάν υπάρχει ανεργία)

Η.  Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α για σύζυγο και ανήλικο τέκνο (μόνο για αναπηρία 80% και άνω, εφόσον υπάρχει και η αντίστοιχη συναίνεση για τα προσωπικά δεδομένα).

Θ.  Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για το πιστοποιητικό αναπηρίας υπογράφεται από: Α) την ΑΙΤΟΥΣΑ για το δικό της πιστοποιητικό αναπηρίας Β) του συζύγου για το δικό του πιστοποιητικό αναπηρίας. Ειδικά για  τα  ανήλικα τέκνα  το  ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ υπογράφεται από τους δύο γονείς ή τον κηδεμόνα .

Ι. Το ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ για την ιατρική γνωμάτευση γυναικολόγου υπογράφεται από  την  ΑΙΤΟΥΣΑ. Σημειώνεται ότι χωρίς την ιατρική γνωμάτευση δεν δύναται να αξιολογηθεί η αίτηση για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 

Το έντυπο ενημέρωσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται αναρτημένο σε εμφανή χώρο στην ιστοσελίδα www.mkoapostoli.com και στο site του Κέντρου Κοινότητας. Η αιτούσα, εφόσον δίνει στοιχεία τρίτων προσώπων (συζύγου, τέκνων, φιλοξενούμενων κλπ.), οφείλει να τους παραπέμψει στην ενημέρωση που είναι ανηρτημένη στο site.

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιολογητικά επικοινωνείτε με το Κέντρο Κοινότητας, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο 2551098097.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης, από σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023.

Τα Σαμοθρακιτάκια” επιστρέφουν!

Η ψηφιακή μαθητική εφημερίδα του Δήμου Σαμοθράκης ανανεώνεται, αλλάζει όνομα, «Τα Σαμοθρακιτάκια 2», και συνεχίζει με τη συμβολή των μικρών συντακτών του νησιού μας να κυκλοφορεί με νέα τεύχη!

Η εφημερίδα αυτή απευθύνεται στους μαθητές όλων των βαθμίδων και η θεματολογία της αφορά ζητήματα που απασχολούν τα ίδια τα παιδιά. Βέβαια, κάθε φορά επικεντρώνεται σε ένα διαφορετικό θέμα. Στη συνέχεια τα παιδιά αποστέλλουν τις εργασίες τους σε ψηφιακή μορφή στους Εκπαιδευτικούς του Κέντρου Κοινότητας, που αναλαμβάνουν την επιμέλεια της εφημερίδας. Το κάθε τεύχος θα αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης και στη σελίδα του Κέντρου Κοινότητας στο facebook.

Σε κάθε τεύχος θα υπάρχουν εργασίες των παιδιών με άρθρα και κείμενα για θέματα επικαιρότητας ή της τοπικής κοινωνίας, ιστορίες, ποιήματα, συνεντεύξεις, κατασκευές, προτάσεις βιβλίων, αινίγματα, γρίφοι, σταυρόλεξα κ.α.

Οι νέες αιτήσεις εγγραφής στη συντακτική ομάδα της εφημερίδας θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης από 30 Οκτωβρίου 2023. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Κέντρο Κοινότητας στο τηλέφωνο 2551098097.

Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

– Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες/ επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 55 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
– Περίοδος υποβολής: από 23/10/2023 έως 1/12/2023 (ώρα 15:00).
– Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικώ​ν Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση ww​​w.ependyseis.gr​.
Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο αρχείο της Πρόσκλησης.
– Οι ωφελούμενοι πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
–     ​Να ήταν άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 30 έως 55 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 56ο) έως την ημερομηνία έναρξής τους στη ΔΟΥ.
–     Να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης και στη συνέχεια
–     Να έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την 01/01/2022 και υποχρεωτικά έως και 16/10/2023 (ημερομηνία δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
–     Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.​
–     Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Κατά την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτικής πρότασης), επισυνάπτεται ηλεκτρονικά – το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης του επαγγελματία – πρώην ανέργου. Για τους οµογενείς ή τους πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης.
–     Να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης.     Οι δυνητικοί ωφελούμενοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) για τον ομόρρυθμο εταίρο της, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ), Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 205).
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνταν οι όροι και προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για υπαγωγή στη δράση, σύμφωνα με το κεφ. 5. της Πρόσκλησης.
Το κατ’ αποκοπή ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/ωφελούμενων της Δράσης ανέρχεται σε 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
–    1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης της πρότασης (Ορόσημο Α).
–    2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
–    3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης ή την ημερομηνία θεμελίωσης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων επιλεξιμότητας για υπαγωγή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο παρόν κεφάλαιο, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
Ιστοσελίδα δημοσίευσης:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=603
https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta
https://espaofficial.gr