ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28 ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 54 ΑΔΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 55 ΑΔΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Σαμοθράκη23/2/2024

Αρίθμ.Πρωτ.:803

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(όπως πίνακα αποδεκτών)

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής Δήμου  Σαμοθράκης για 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του έτους 2024»

Καλείσθε  να προσέλθετε  στην 6η τακτική Δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 28/2/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα  13:30μ.μ. για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν5056/2023.

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στις 22-02-2024 από Σαμοθράκη – Αλεξανδρούπολη, στις 23-02-2024 από Αλεξανδρούπολη – Κομοτηνή (στην Περιφέρεια) , επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη και επιστροφή στην Σαμοθράκη την Κυριακή 25-02-2024 μέσο μετακίνησης πλοίο – αυτοκίνητο τζίπ KHH- 4131.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκρισή για θέμα δικηγόρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης με σκοπό την διάθεση τεχνικού υπαλλήλου Π.Ε. ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου, για την υποστήριξη του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ 4ο: Περί υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια της αριθμ. πρωτ.: 25265/22-1-2024 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟ για παροχή επιχορήγησης και αιγίδας για δράσεις Μουσείων και Συλλογών Νεότερου Πολιτισμού»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
2. Καλαϊτζή Αικατερίνη
3. Σαράντου Δημήτριος
4. Τσιαούσης Χρήστος
5. Γαλατούμος Νικόλαος
6. Γρηγόραινας Ιωάννης
7. Κυλίμος Νικόλαος
8. Θεοδώρου Ιωάννης

 

Δημοσιοποίηση: Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www.samothraki.gr)

8 θέσεις εργασίας από τo Υπουργείο Πολιτισμού στην υπηρεσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Σαμοθράκης (Δ. Σαμοθράκης) Π.Ε. Έβρου

8 θέσεις εργασίας από τo Υπουργείο Πολιτισμού στην υπηρεσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Σαμοθράκης (Δ. Σαμοθράκης) Π.Ε. Έβρου.
6 θέσεις ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων
1 θέση ΔΕ Νυχτοφυλάκων
1 θέση ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων) στη Σαμοθράκη

8 θέσεις εργασίας από τo Υπουργείο Πολιτισμού στην υπηρεσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου τον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Σαμοθράκης (Δ. Σαμοθράκης) Π.Ε. Έβρου

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_ΣΟΧ_ 3_1_2024
https://samothraki.gr/wp-content/uploads/2024/02/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΗΥ_ΣΟΧ_-3_1_2024.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ
https://samothraki.gr/wp-content/uploads/2024/02/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ-ΣΟΧ.pdf

sox10 6 2021 parartima_anakoinwsewn(2)
https://samothraki.gr/wp-content/uploads/2024/02/sox10-6-2021-parartima_anakoinwsewn2.pdf

pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_2023[15752] (5)
https://samothraki.gr/wp-content/uploads/2024/02/pararthma_glwssomatheias__Α2_7_4_202315752-5.pdf