ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑ

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Παρέμβαση

Οι κοινωνικοί λειτουργοί του κέντρου κοινότητας παρέχουν συμβουλευτική και παρέμβαση σε άτομα ,οικογένειες και κοινωνικές ομάδες,οργανισμούς /επιτροπές και κοινότητες.Χρησιμοποιώντας την κοινωνική έρευνα αλλά και την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (Κ.Ε.Α.). Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ