ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΚΥ

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε εφαρμογή των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που ήδη έχουν εκδοθεί απευθύνει πέντε ειδικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόγραμμα Ελλάδας Αυστραλίας για νέους 18-30 ετών

                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ          ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ        

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και επιδοτεί επιχειρήσεις με το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο 500 ευρώ μηνιαίως. Περισσότερα εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 4135/ΑΜΘ89 για την Υποβολή Προτάσεων στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» Ο ΟΠΟΙΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμβαση εργασίας 35 ατόμων μέχρι 34 ημερομίσθια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2020»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αριθμ. 2/2020 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2020 συνολικού αριθμού τριάντα πέντε (35)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)»

Τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ