ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ενημερωτική εκδήλωση με τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις συμμετοχής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον αλιευτικό τομέα: επενδύσεις στα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, στην Υδατοκαλλιέργεια και στη Μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Αλεξανδρούπολη, 21-10-2019  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝAT. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ                   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ