ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ Προϋπολογισμού 600.000,00€ Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ αρ.απ. 88341/16.12.20 Η προμήθεια δημοπρατήθηκε με

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Προϋπολογισμού 200.000,00 € Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ. πρ. 88341/16.12.20 Η ανάθεση έγινε με την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισμού 202.473,40€ Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αρ.πρ 7685/30.12.2020 Η προμήθεια εκτελέστηκε με την υπ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο