ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΩΗΑΥΩ1Λ-ΧΘΙ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27-7-2021          Αριθμ. Πρωτ.: 3637   Απόφαση αριθμ.: 215/2021 Θέμα: «Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 23-7-2021 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 3640 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                         _____________   Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28/7/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  23-7-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3672       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                 (όπως

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 14η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 16-7-2021     Αρίθμ. Πρωτ :3483       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                         Συμβουλίου                                                                                    

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 14/7/2021                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2443                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                         Ο Δήμος Σαμοθράκης  ύστερα από την υπ’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανοικτός Διαγωνισμός με χρήση ΕΣΗΔΗΣ για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών και την αναβάθμιση υπάρχουσας, προϋπολογισμού 483.870,97€ πλέον ΦΠΑ(24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΕΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TED ΜΕ ΑΔΑΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ