ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 14/7/2021                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2443                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                         Ο Δήμος Σαμοθράκης  ύστερα από την υπ’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021 για τη σύναψη εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των παρεχόμενων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ