ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Με την 310/2020 απόφαση του Δημάρχου Σαμοθράκης κου Ν. Γαλατούμου, ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σαμοθράκης για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2020 εως την

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 3-8-2020 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 4028 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                         _____________   Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΔΑ: 9Θ5ΣΩ1Λ-ΜΡΛ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 3-8-2020          Αριθμ. Πρωτ. : 4034   Απόφαση αριθμ.: 262/2020 Θέμα: «Ορισμός Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου »

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Δείτε την ανακοίνωση εδώ για προσωπικό κάμπινγκ, υδροθεραπευτήριο και Λαογραφικό μουσείο ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ