ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: 9ΠΡ7Ω1Λ-5ΘΣ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 13/7/2020 Αριθ. Πρωτ.:3397                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Με πρωτοβουλία του Δήμου Σαμοθράκης, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης, ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. και την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δωρεάν προληπτικός παιδιατρικός, οφθαλμολογικός και οδοντιατρικός έλεγχος, από την Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020, στη Σαμοθράκη.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης σε συνεργασία με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Έβρου, διοργανώνουν την δράση

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 16-6-2020 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 2708 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                             

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΞΕΚΩ1Λ-ΚΡΧ ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 28/5/2020 Αριθ. Πρωτ.: 2379                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Διαμαρτυρία του Δήμου Σαμοθράκης για την κατάταξη των νησιών σε κατηγορίες επικινδυνότητας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Διαμαρτυρία του Δήμου Σαμοθράκης για την κατάταξη των νησιών σε κατηγορίες επικινδυνότητας Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την κατάταξη της Σαμοθράκης στην κατηγορία”υψηλού κινδύνου”, όσον

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Λόγω της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ ) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας αντιπυρικής περιόδου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΑΔΑ: ΩΣ7ΛΩ1Λ-ΖΕ4 ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 22/5/2020                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2252                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ            O Δήμαρχος Σαμοθράκης έχοντας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ