ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη – τ.κ. 68002                                                                                               Σαμοθράκη 28/7/2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 4/2021 ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

pararthma_glwssomatheias__Α2_12_2020_el_GR ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 17_05_2021 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΧ4_2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΔΑ: ΩΗΑΥΩ1Λ-ΧΘΙ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 27-7-2021          Αριθμ. Πρωτ.: 3637   Απόφαση αριθμ.: 215/2021 Θέμα: «Αντικατάσταση Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου»  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Παράταση ισχύος της αρίθμ. 260/4028/3-8-2020 απόφασης του Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Γρηγόραινα Ιωάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σαμοθράκη 23-7-2021 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                          Αρ. Πρωτ: 3640 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                         _____________   Ταχ. Δ/νση    : Χώρα Τ.Κ.               : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ                       

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσληψη τριών (3) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας δημοτικών κτιρίων και λοιπών κοινόχρηστων υποδομών για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΟΜΟΣ EBΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                 Σαμοθράκη 14/7/2021                                                                             Αριθ. Πρωτ.: 2443                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                         Ο Δήμος Σαμοθράκης  ύστερα από την υπ’

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ