ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ και το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ στα πλαίσια των ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, έχει οργανώσει και θα πραγματοποιήσει δωρεάν Ιατρικές Εξετάσεις για

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση της Δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2021 ΣΥΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΟΧ1_2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ