ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΕΚΤΑΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1-10-2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη  1/10/2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 4903   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης και των μελών της οικονομικής επιτροπής .

Σαμοθράκη 2/9/2019                                                                                                  Αρίθμ. Πρωτ. 4348   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών  του

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη  2-8-2019 Αρίθμ. Πρωτ.:3895    ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ    Σαμοθράκη  18/7/2019 Αρίθμ. Πρωτ.: 3564                                                   ΠΡΟΣ:  Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)  ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ