Δημοσίευση Διαγωνισμών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OΙΚΟΠΕΔΟΥ  ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ OΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   ΑΔΑ: 9Σ5ΖΩ1Λ-26Θ       ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                     Σαμοθράκη 23/11/2021 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.: 5897 Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Σαμοθράκης τ.κ.: 68002 Πληροφορίες: κα. Καπετανίδου Στυλιανή Τηλέφωνο:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης  με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ XML ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο