Δημοσίευση Διαγωνισμών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΙΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ’’

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ‘’ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΚΤΑΣΙΝ ΔΙΩΡΟΦΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ’’

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΛΕΤΗ 29.2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΤΕΥΔ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Μετάβαση στο περιεχόμενο