Δημοσίευση Διαγωνισμών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΜΕΛΕΤΗ 29.2020 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΤΕΥΔ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΛΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ