ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 26η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3/9/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                                            Σαμοθράκη  30-8-2021   Αρίθμ. Πρωτ.:4250       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ωρίμανση του έργου Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου στην περιοχή Παναγία Κρημνιώτισσα του Δήμου Σαμοθράκης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΕΕΣ ΕΕΕΣ XML ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις 24-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                     ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                             Σαμοθράκη 20-8-2021     Αρίθμ. Πρωτ :4072           ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                        

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σαμοθράκης για 25η ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20-8-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ              ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                        Σαμοθράκη  16-8-2021 Αρίθμ. Πρωτ.:3996       ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής                                                                                        Επιτροπής                                                                 (όπως πίνακα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Ιαματικής Θεραπείας Δήμου Σαμοθράκης

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Σαμοθράκη – τ.κ. 68002                                                                                               Σαμοθράκη 28/7/2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ