Συμμετοχή της Σαμοθράκης στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-COVENANT OF MAYORS

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Συμμετοχή της Σαμοθράκης στο ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ-COVENANT OF MAYORS

Τον Απρίλιο του 2011  ο Δήμος Σαμοθράκης υπέγραψε τη συμμετοχή του στο  Σύμφωνο των Δημάρχων.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που εμπλέκει Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι Δήμαρχοι, που υπογράφουν το Σύμφωνο, δεσμεύονται να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό, αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και τις Δομές Υποστήριξης.

 

Δείτε την σχετική ιστοσελίδα εδώ 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο