ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ GATTILUSI ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

featured
Facebook
Twitter