Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου «Στερέωση- διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαμοθράκης», ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδον

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες  του έργου «Στερέωση- διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαμοθράκης»,  ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδον
Δείτε το αρχείο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσληψη προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες  του έργου «Στερέωση- διαμόρφωση του κάστρου της Χώρας της Σαμοθράκης»,  ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδον εδώ 
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο