ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER – ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 3η Πρόσκληση- Προθεσμία Υποβολής 15/11/2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER - ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 3η Πρόσκληση- Προθεσμία Υποβολής 15/11/2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER – ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

3η Πρόσκληση- Προθεσμία Υποβολής 15/11/2013

Με τρεις άκρως ενδιαφέρουσες δράσεις για τον ιδιωτικό τομέα δημοσιεύτηκε η 3η πρόσκληση του προγράμματος LEADER

  1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
  2. Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
  3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια αυτών των δράσεων χρηματοδοτούνται μεταξύ άλλων :

Ανακαινίσεις και ιδρύσεις χώρων εστίασης και αναψυχής όπως καφενεία, ταβέρνες, καφέ μπαρ κοκ

Δημιουργία μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (κρέας, γάλα, αυγά-πουλερικά, μέλι, οπωροκηπευτικά, οινοποιεία, ελαιοτριβεία, σαλιγκαροτροφία,  αρωματικά φυτά κλπ)

Ίδρυση επέκταση ή εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης.

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο προϋπολογισμού ανά πρόταση ενώ η συμμετοχή του επενδυτή δεν απαιτείται να αποδειχθεί με τραπεζικές καταθέσεις.

Εως και 65% φτάνει η χρηματοδότηση για τη Σαμοθράκη

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 15/11/2013

Πληροφορίες: Δημοσυνεταιριστική Έβρου 2554020091 www.dimossin.gr

Επισυνάπτεται ο οδηγός της πρόσκλησης

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο