Περίληψη Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών οικ. Έτους 2015 στον Δήμο Σαμοθράκης (αρ. Εγκρ. ΑΣΕΠ Θ724)

Πρόσληψης εποχιακού προσωπικού υπηρεσιών έναντι αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών οικ. Έτους 2015  στον Δήμο Σαμοθράκης(αρ. Εγκρ. ΑΣΕΠ Θ724) Ο Δήμαρχος  Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι ο Δήμος Σαμοθράκης θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων ατόμων (14) ατόμων για κάλυψη εποχιακών αναγκών έναντι αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών για τις κάτωθι  ειδικότητες […]