Ανακοίνωση ανάθεσης εργασίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του έργου ‘’Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨ – ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση ανάθεσης εργασίας παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του  έργου ‘’Thracian and Byzantine cultural  heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨  - ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Πληροφορίες: Παπαθανασίου Μαρία

Τηλ 2551350810

Fax 2551041204

e-mail:  [email protected]

Σαμοθράκη 1/12/2011

Αρ. Πρωτ. 7702

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι προτίθεται, να αναθέσει εργασία ‘’ Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Σαμοθράκης στα πλαίσια του  έργου ‘’Thracian and Byzantine cultural  heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨  – ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ με διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨ με κωδ. «Β1.12.03»Του Προγράμματος ¨Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013¨

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους εγγράφως στο γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Σαμοθράκης εως τις 5/12/2011 και ώρα 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαμοθράκης στο τηλέφωνο 2551350810 Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Χανός Γεώργιος

 

Δείτε εδώ τις τεχνικές προδιαγραφές 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο