Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

120
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι έχουν κομμένη παροχή ρεύματος να προσκομίσουν στο Δήμο έως τέλος Ιανουάριου την βεβαίωση διακοπής από τη ΔΕΗ με μια υπεύθυνη δήλωση ότι το κτίσμα δεν ηλεκτροδοτείται και το συμβόλαιο Ιδιοκτησίας τους .