ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο πρόγραμμα GRUNDTVIG I will survive – Στρατηγικές ενάντια στην έξοδο από την ύπαιθρο

Τίτλος έργου: Στρατηγικές ενάντια στην εγκατάλειψη της υπαίθρου -Εκπαιδευτικές δράσεις     Σκοπός έργου Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από τις παρακάτω χώρες: Γαλλία, Πολωνία, Λετονία,

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο έργο ”ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” του προγράμματος ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ