Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- Πίνακας κατάταξης Σ.Ο.Χ. 3

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ- Πίνακας κατάταξης Σ.Ο.Χ. 3

76
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Δείτε τον πίνακα εδώ