Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΠΕ Ειδικού Παιδαγωγού για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» – Ε.Π. «ΑΜΘ 2014 – 2020» – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ 11/2/2022 ΕΩΣ 21/2/2022

featured
Facebook
Twitter