Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση της μελέτης « ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

featured
Facebook
Twitter