ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Η επίσκεψη είχε κυρίως χαρακτήρα απολογιστικό κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο νησί μας,  αναφορικά με τις δεσμεύσεις των Υπουργών σε συναντήσεις και συνεργασίες με τον Δήμαρχο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την ενημέρωση των κατοίκων και φίλων της Σαμοθράκης σας παραθέτουμε όσα ανακοινώθηκαν τα οποία έχουν μεγάλη σημασία και αξία για την εξέλιξη πολλών ζητημάτων της Σαμοθράκης.

 

Α’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναλύθηκαν τα στοιχεία για την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην παρούσα πιλοτική εφαρμογή του στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Σαμοθράκη.

Αποκαταστάθηκε από τις αρχές Σεπτεμβρίου το λάθος στην κοστολόγηση του επιστρεφόμενου ποσού για τους κατοίκους της Σαμοθράκης στα πλαίσια εφαρμογής του Μεταφορικού Ισοδύναμου και συγχρόνως ανακοινώθηκε σταδιακή επέκταση του μέτρου σε σχέση με τις κατηγορίες των ωφελούμενων προσώπων και σε σχέση με τους αριθμούς μετακινήσεων κατά την κανονική εφαρμογή του ακόμα και επέκταση για κάποιες μετακινήσεις αυτοκινήτων από την 1/1/2019

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας ειδικής πλατφόρμας για την εφαρμογή στις επιχειρήσεις του Μεταφορικού Ισοδύναμου ώστε να μειωθούν τα μεταφορικά κόστη.

Ανακοινώθηκε η επιδότηση του κόστους των καυσίμων για τους κατοίκους των νησιών που για την περίπτωση της Σαμοθράκης θα ανέρχεται στα 0,29 ευρώ περίπου ανά λίτρο.

Θα αλλάξει η συμβατική διάρκεια των επιδοτούμενων ακτοπλοϊκών γραμμών και θα γίνει από ένα ως τρία έτη ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για μεγαλύτερη διάρκεια στην περίπτωση δρομολόγησης πλοίων νέας τεχνολογίας.

Ανακοινώθηκε η δέσμευση οι όροι της νέας σύμβασης για την ζωτική ακτοπλοϊκή γραμμή Σαμοθράκης  Αλεξανδρούπολης που θα ισχύσουν από 1.11.2019 θα είναι ευνοϊκότεροι στο μέτρο του δυνατού για το συμφέρον των κατοίκων του νησιού. Αναμένονται τα σχετικά αιτήματα όπως αυτά θα διαμορφωθούν από την διαβούλευση κοινωνίας, φορέων και δημοτικής αρχής μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Θα ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του Σ.Α.Σ  το αίτημα του δημοτικού συμβουλίου Σαμοθράκης για επιπλέον ακτοπλοϊκή διασύνδεση του νησιού με άλλα λιμάνια εκτός της Αλεξανδρούπολης για το επόμενο καλοκαίρι.

Αναλύθηκαν τα αποτελέσματα και η σημασία της μελέτης ( η οποία ολοκληρώθηκε) του νέου πλαισίου έργων για το λιμάνι της Καμαριώτισσας και η δυνατότητα σταδιακής υλοποίησής του καθώς και η έναρξη των μελετών για την αντιμετώπιση των ακτομηχανικών προβλημάτων στερεομεταφοράς του αλιευτικού καταφυγίου των Θέρμων.

Αναλύθηκε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη μεταφορά απορριμμάτων από τα νησιά, διαλύθηκαν μύθοι οργανωμένης παραπληροφόρησης γύρω από το ζήτημα και έγινε ενημέρωση για τα παραδείγματα μεταφορών στην Αίγινα και τον Άγιο Ευστράτιο. Είναι απολύτως σαφές ότι η μεταφορά μπορεί να γίνει με Ε/Γ Ο/Γ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου.

 

Β’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πολύ σημαντική είναι η εκπόνηση master plan όλων των δασικών εκτάσεων του νησιού που θα καθορίσει αντιπυρικές ζώνες, υλοτόμηση, βόσκηση και ολοκληρώνεται ως το τέλος του 2018. Κόστος μελέτης 40.000 ευρώ

Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και έχει χρηματοδοτηθεί με 95.000 ευρώ το έργο αναδάσωσης του περιαστικού δάσους της Χώρας και έχει ολοκληρωθεί η Φυτοτεχνική – Αντιδιαβρωτική μελέτη κι έχει χρηματοδοτηθεί με 335.000 ευρώ το έργο για την προστασία του οικισμού. Σύντομα θα προκηρυχθούν.

Έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α η πράξη «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗ Μ.Ε.Α ΚΑΙ Χ.Υ.Τ.Υ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ» με προϋπολογισμό 156.697,05 ευρώ και ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκεται στο στάδιο ανάδειξης αναδόχου.

Εντάχθηκε η Σαμοθράκη στο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα της Γ.Γ Υδάτων γιατί απουσίαζε από τον σχετικό κατάλογο των κρίσιμων επιλέξιμων περιοχών του 2014

Παραδόθηκε στο Δασονομείο Σαμοθράκης νέο όχημα 4x4 για τις ανάγκες λειτουργίας του και με νέο Π.Δ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης προγραμματίζεται στελέχωσή του.

Εκπονείται και θα αναρτηθεί μέσα στο 2019 ο Δασικός Χάρτης του νησιού.

Υποστηρίχθηκε ο Δήμος στην επί τετραετίας εντατική και δύσκολη δουλειά προετοιμασίας κατασκευής Ε.Ε.Λ  (μονάδας Βιολογικού καθαρισμού) ξεπερνώντας τα δύσκολα προβλήματα που δημιούργησαν τα αδικαιολόγητα λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν στην απένταξή του και στην απειλή προστίμου 1.170.000 ευρώ. Σήμερα το έργο βρίσκεται στο στάδιο του προ συμβατικού ελέγχου.

Διασφαλίστηκε νομοθετικά η θαλάσσια μεταφορά απορριμμάτων για τη διευκόλυνση των νησιωτικών κοινωνιών στη διάθεση των Α.Σ.Α ώστε να διακοπεί η λειτουργία των Χ.Α.Δ.Α

Προβλέφθηκαν στο νόμο 4519/2018 και διευκολύνουν στην επίλυση προβλημάτων μια σειρά διατάξεων που δημιουργούσαν αδιέξοδα στην οικονομική λειτουργία του νησιού:    1) Ένταξη της  Σαμοθράκης σε φορέα διαχείρισης του δικτύου Natura 2000   με χρηματοδότηση των φορέων (για πρώτη φορά) από τρείς πηγές ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους.      2)Επιτράπηκε η αδειοδότηση υφιστάμενων υδροδοτικών εγκαταστάσεων σε περιοχές Natura. 3) Διευκολύνθηκε η αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων ως προς το σκέλος της δασικής νομοθεσίας.

Χρηματοδοτήθηκε και εκπονείται Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του δικτύου Natura της Σαμοθράκης και θα καταλήξει σε Προεδρικό Διάταγμα χρήσεων γης για όλες τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

Ετοιμάστηκαν οι προδιαγραφές για τα σχέδια βόσκησης ώστε να εκπονηθούν από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ που έχει την αρμοδιότητα.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αδειών επέμβασης από τη Δασική Υπηρεσία  για το δίκτυο των πεζοπορικών πολιτιστικών μονοπατιών στα πλαίσια ήδη ολοκληρωμένης μελέτης που έχει γίνει για το Δήμο Σαμοθράκης από την Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού το 2016.

Ενώ για την προοπτική αξιοποίησης Α.Π.Ε το Υπουργείο ετοιμάζει νέο Ειδικό Χωροταξικό. Η αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση Α/Γ θα γίνεται με βάση τις τοπικές προτάσεις, τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες του Natura και το Μaster Plan των Δασών του νησιού.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο