Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1-8-2014

featured

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη 28-7-2014

Αρ.Πρωτ.: 4171

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η  του μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

  1. Περί κατακύρωσης του διαγωνισμού τροφίμων και ποτών για τις τουριστικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και έγκρισης των πρακτικών του Διαγωνισμού.
  2. Περί κήρυξης άγονου του επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση οικίας του Ιατρού.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter