Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις στις 20-11-2012

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις στις 20-11-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 15/11/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 8583

 

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 14η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις   20-11-2012 ημέρα  Τρίτη  ώρα  17.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Ενημέρωση από τον Δήμαρχο για την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατόπιν αιτήματος του δημοτικού συμβούλου κ. Ατζανού Παναγιώτη,  και ενημέρωση για την ένταξη έργων LEADER και για το έργο ΧΥΤΥ νήσου Σαμοθράκης κ.λπ.
 2. Έγκριση έκθεσης Γ΄ τριμήνου υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012
 3. Περί καθορισμού κτημάτων και ελαιοκτημάτων του Δήμου προς εκμίσθωση
 4. Περί χαρακτηρισμού εποχιακών επιχειρήσεων
 5. Περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 που αφορά την διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα – βοοειδή)
 6. Περί καθορισμού τρόπου συνεργασίας του Δήμου με επενδυτικό φορέα για την αξιοποίηση ακινήτων του Δήμου με σκοπό την αειφορική εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη του βορειοανατολικού τμήματος νήσου Σαμοθράκης
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης
 8. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα κατόπιν της αρίθμ. πρωτ.: 23672/13-6-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Συναρμόδιων Υπουργών με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση τεσσάρων (4) ατόμων.
 9. Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού κατάρτισης πινάκων και αξιολόγησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 10. Περί αναδρομικής είσπραξης τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) χωρίς επιβολή προστίμου
 11. Περί διακοπής μίσθωσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Άνω Μεριάς
 12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υποβολής πρότασης υλοποίησης του έργου ¨ΘΕΑΤΡΟ¨ στο πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2012
 13. Έγκριση παραλαβής της  γεωτεχνικής μελέτης  για το έργο ¨Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας – Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨
 14. Έγκριση παραλαβής της μελέτης ηλεκτροφωτισμού περιφερειακής οδού Καμαριώτισσας.
 15. Έγκριση παραλαβής της μελέτης ηλεκτροφωτισμού περιμετρικής οδού Χώρας και κόμβου διαμόρφωσης βόρειας εισόδου οικισμού Χώρας.
 16. Έγκριση παραλαβής της  μελέτης  ανάδειξης υψώματος Βρυχού.
 17. Έγκριση παραλαβής της μελέτης διαχείρισης περιαστικού δάσους Χώρας.
 18. Oρισμός ορκωτού ελεγκτή- λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2012 του Δήμου Σαμοθράκης .
 19. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
 20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου.
 22. Έγκριση δαπάνης επέκτασης ΦΟΠ (2 μετρητές, 2 Χ/Δ, ΤΑΣ).
 23. Έγκριση αποδοχής δωρεάς του Βίτσα Ευστράτιου για επέκταση δικτύου ΦΟΠ (2 στύλοι, μετρητές, Χ/Δ, ΤΑΣ) στην περιοχή Μαυρόγια.
 24. Περί χορήγησης άδειας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος (σούπερ μάρκετ ) στην Ζαχαρτζή – Λιόλιου Κωνσταντίνα Μαρία στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης.
 25. Περί ορισμού υπόλογου διαχειριστή της πράξης ¨Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες – Θέρμα και Τούρλι του Δήμου Σαμοθράκης¨ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
 26. Πρόταση της εταιρίας Βουλγαράκης Ε. Γεώργιος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ για την αξιοποίηση δημοτικού ακινήτου στη θέση Στριβερός με την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών.
 27. Πρόταση δωρέας από την Cosmote

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Γιαννέλου Πολύμνια

3.   Γλήνιας Πέτρος

4.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

5.   Γαλατούμος Νικόλαος

6.   Γιαραμάνης Χρήστος

7.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

8.   Παπάς Παναγιώτης

9.   Κυλίμος Νικόλαος

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

14. Σαράντος Κωνσταντίνος

15. Ατζανός Παναγιώτης

16. Λάζαρης Αλέξανδρος

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο