Σημαντική ανακοίνωση για το τέλος 0,5% για επαγγελματίες καθώς και για οφειλές λογαριασμών ύδρευσης

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες- υπόχρεοι του τέλους 0,5% να φροντίσουν άμεσα για την εξόφληση του Παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι να προσέλθουν στην οικονομική υπηρεσία του δήμου για να κάνουν διακανονισμό ή να εξοφλήσουν τις οφειλές λογαριασμών ύδρευσης εως 31/12/2011   Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε διακοπές , επιβολή προστίμου και βεβαίωση […]