Χαμηλότοκα δάνεια για νέες καλλιέργειες

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Χαμηλότοκα δάνεια για νέες καλλιέργειες

Κεφάλαια κίνησης για τις εναλλακτικές καλλιέργειες χορηγεί η Αγροτική Τράπεζα και μάλιστα με επιτόκιο που ξεκινά από το 5,4% (+περιθώριο) για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες. Πρόκειται για τα λεγόμενα καλλιεργητικά δάνεια, που ενώ στο παρελθόν κάλυπταν καλλιέργειες όπως το στάρι, το καλαμπόκι, το βαμβάκι, σήμερα έρχονται να καλύψουν τις νέες καλλιέργειες, όπως είναι τα μανιτάρια, το ιπποφαές, τα αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα και πλήθος άλλα.

Ομως τα βραχυπρόθεσμα αυτά δάνεια καλύπτουν και τις δραστηριότητες που αφορούν τη ζωική, δασική και αλιευτική παραγωγή.

Ειδικότερα, το Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (Α.Δ.Α.) καλύπτει όλες τις ανάγκες σε μετρητά και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, αγρότες κατά κύριο ή μη επάγγελμα και ατομικές επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν παραγωγική δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα (φυτική, ζωική, δασική, αλιευτική παραγωγή).

Το ύψος του δανείου είναι ανάλογο με τις πραγματικές ανάγκες της εκμετάλλευσης. Εχει προνομιακό επιτόκιο από 5,40% (πλέον περιθωρίου από 0 – 3,25%). Ο δανειολήπτης έχει δυνατότητα αποπληρωμής μόνο των τόκων σε τακτά χρονικά διαστήματα και ακόμα μπορεί να προχωρά σε ελεύθερες καταβολές κεφαλαίου και επαναχρησιμοποίηση του ποσού που αποπληρώνεται.

Ακόμα το δάνειο προσφέρει επίλυση του προβλήματος της χρονικής απόκλισης μεταξύ των δόσεων του δανείου και των εσόδων από την πώληση των προϊόντων και τις επιδοτήσεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του δανείου είναι:

  • Η ενιαία δήλωση καλλιέργειας, βάσει της οποίας πιστώνονται στους λογαριασμούς οι επιδοτήσεις και φαίνεται το εμβαδόν της έκτασης.
  • Το Ε1 και το Ε9 η αστυνομική ταυτότητα και αναγκαστικά πρέπει να υπάρχει καταθετικός λογαριασμός στην τράπεζα στον οποίο πιστώνονται οι επιδοτήσεις.

Το ύψος του δανείου τώρα υπολογίζεται με βάση την καλλιεργήσιμη έκταση, την αξία του σπόρου που απαιτείται για τη σπορά ανά στρέμμα, το λίπασμα που αναλογεί ανά στρέμμα, και το κόστος των ημερομισθίων αν η συγκομιδή γίνεται με τα χέρια και όχι με μηχανήματα.

Ανάλογα, λοιπόν, με το είδος της καλλιέργειας, η ΑΤΕ καθορίζει το ανώτατο ποσό της χρηματοδότησης, συνυπολογίζοντας και τα εργατικά. Για παράδειγμα, αν ο Χ σπόρος στην αγορά τιμολογείται με ένα εύρος τιμής από 100 ευρώ έως 300 ευρώ το κιλό, υπολογίζεται ένας μέσος όρος.

Στη δασική παραγωγή, για παράδειγμα, ο αγρότης χρειάζεται κεφάλαια κίνησης για την υλοτόμηση δένδρων τα οποία στη συνέχεια θα πωληθούν σε εργοστάσια χαρτοποιίας.

Αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους αγρότες για να βελτιώσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση προσφέροντας το Δάνειο Αγροτών «Γη και Εξοπλισμός», με ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο, ύψος χρηματοδότησης από 10.000 ευρώ, διάρκεια αποπληρωμής έως 15 έτη. Και ακόμα επιλογή της συχνότητας πληρωμής της δόσης (μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια), δυνατότητα περιόδου χάριτος μέχρι και 12 μήνες, με καταβολή μόνο των τόκων και δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής αποπληρωμής χωρίς έξοδα όποτε εσείς θέλετε.

Επίσης η Εθνική Τράπεζα σε αγρότες προσφέρει το προϊόν «Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο για Αγρότες» με ευνοϊκούς όρους, όπως:

  • Προνομιακό επιτόκιο (το εκάστοτε ισχύον βασικό κυμαινόμενο κεφαλαίου κίνησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πλέον περιθωρίου 0,50% και εισφοράς του Ν. 128/75).
  • Εξοδα 50 € ετησίως (έκπτωση 80%).

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

H ΑΤΕ χορηγεί βραχυπρόθεσμα δάνεια για υδατοκαλλιέργειες, που απευθύνονται σε επενδυτές γενικά, ανεξαρτήτως αν έχουν εμπειρία, με την προϋπόθεση ότι απασχολούν ειδικό ιχθυολόγο για την τεχνική στήριξη της μονάδας για τουλάχιστον 3 χρόνια.

Το δάνειο καλύπτει τα έξοδα για τη λειτουργία των μονάδων, αγορά τροφών και γόνου κ.λπ.

15 Ιανουαρίου 2012 – πηγή: ethnos.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο