Συντάσσεται ο Δήμος Σαμοθράκης με την πρωτοβουλία διαμαρτυρίας των νησιών Βορείου Αιγαίου για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

 

Continue reading “Συντάσσεται ο Δήμος Σαμοθράκης με την πρωτοβουλία διαμαρτυρίας των νησιών Βορείου Αιγαίου για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ”