Πρακτικά Οικονομικής επιτροπής 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 του 2012 και ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 του 2013

Κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο για να δείτε τα πρακτικά. Περιεχονται τα παρακάτω πρακτικά: ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5-30-4-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6-17-5-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7-14-6-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8-25-6-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9-13-7-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10-3-8-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11-3-9-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12-27-9-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13-22-10-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14-1-11-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15-5-12-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16-14-12-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1-31-1-2013 Kατεβάστε το αρχείο από  εδώ