Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 22-7-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  22/7/2013   Αρίθμ. Πρωτ.: 4852  ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού       Συμβουλίου     (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 15η έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του για το […]

Τρίτη 23/7/2013 19.30 Συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις του Δήμου Σαμοθράκης για το έργο Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ με διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨»

Συνέντευξη Τύπου  Ο Δήμος Σαμοθράκης διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη των δράσεων του Έργου «Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ με διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨» με κωδ. «Β1.12.03» του Προγράμματος ¨Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013¨,  την Τρίτη23 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης στην Χώρα, στις 19.30 […]

Τρίτη 23/7/2013 19.30 Συνέντευξη Τύπου για τις δράσεις του Δήμου Σαμοθράκης για το έργο Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ με διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨»

Συνέντευξη Τύπου  Ο Δήμος Σαμοθράκης διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη των δράσεων του Έργου «Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο¨ με διακριτικό τίτλο ¨THRABYZHE¨» με κωδ. «Β1.12.03» του Προγράμματος ¨Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013¨,  την Τρίτη23 Ιουλίου στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Σαμοθράκης στην Χώρα, στις 19.30 […]