Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/12/13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σαμοθράκη29-11-2013 

Αρ.Πρωτ.:7457

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Ρεμπούτζιας Θεόδωρος

2. Κεχαγιόγλου Στυλιανός

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Σταφυλάς Ιωάννης

6. Λαζανδρέας Κων/νος

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής 

Χανός Γεώργιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Περί έγκρισης της μελέτης και καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου.

2. Περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του έργου Κατασκευή περιφερειακής οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακό δίκτυο Καμαριώτισσας- Χώρας.

  1. Περί κατακύρωσης αποτελέσματος διαγωνισμού για την εκμίσθωση ελαιοκτήματος στην θέση Μεταξίνι.
  2. Περί εγκρισης των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των Δημοτικών Σφαγείων σε ιδιώτη.
  3. Περί έγκρισης των όρων εκμίσθωσης οικίας για διαμονή ιατρού.
  4. Περί ορισμού Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο Συντήρηση Δημοτικού οδικού δικτύου .
  5. Περί έγκρισης απ’ ευθείας ανάθεσης της μελέτης: Συμπληρωματική μελέτη για την ενίσχυση του Δικτύου ύδρευσης Παχιάς Άμμου.

ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Η ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΙΑΤΡΩΝ

θα επισκεφτεί τη Σαμοθράκη με την υποστήριξη της COSMOTE στα πλαίσια της ενέργειας της 

‘’Ο κόσμος μας εσύ’’

για ιατρικές εξετάσεις στο γενικό πληθυσμό

Ειδικότητες: 

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ – ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ – ΩΡΙΛΑΣ

Οι εξετάσεις θα γίνονται στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ και αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. 

Ώρες Ιατρείων: 

7/12/2013: 09.00-14.00 και 18.00-20.00                                      8/12/2013: 09.00-13.00