Ενημέρωση για άδειες υδραυλικής εγκατάστασης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ενημέρωση για άδειες υδραυλικής εγκατάστασης

 

Απαντώντας στα ερωτήματα κάποιων ,σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου μας η άδεια υδραυλικής εγκατάστασης (τέλος αρχικής σύνδεσης κοστίζει 250€).
Οι εργασίες εγκατάστασης και τοποθέτησης του υδρομέτρου βαρύνουν τον υδρολήπτη, μετά από υπόδειξη του υδραυλικού του Δήμου.
Η επισκευή, η συντήρηση και αντικατάσταση του υδρομέτρου γίνεται από τον υδραυλικό του Δήμου με έξοδα του υδρολήπτη.
Διακοπή υδρομέτρου και επανασύνδεση 125€.
Τέλος προστίμου λαθραίας υδροληψίας 500€.

Εδώ η ανακοίνωση του Δήμου

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο