Επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως οικία Ιατρού

featured

 

Δείτε τη διακύρηξη εδώ

Δείτε την περίληψη της δικύρηξης εδώ

Facebook
Twitter