Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11-12-2014

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11-12-2014

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 4-12-2014

Αρ.Πρωτ.:6671

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν.                                                                                              3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η  του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος   

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

1. Περί κατακύρωσης διαγωνισμού για την εκμίσθωση 20 στρεμμάτων στον Άγγιστρο Σαμοθράκης.

2. Περί έγκρισης Διάθεσης πίστωσης .

3.Περί τροποποίησης του κανονισμού ύδρευσης του Δήμου Σαμοθράκης.

4. Περί καθορισμού των όρων της διακήρυξης για τη εκμίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Σαμοθράκης για την αποθήκευση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Βιολογικού Καθαρισμού του Δήμου Σαμοθράκης.

5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για την αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής ραδιολογικού ελέγχου Ιαματικών πηγών.

6.Περί εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής για σύνταξη έκθεσης και κατάρτιση του Απολογισμού ,Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013.

7.Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τέλους κοινόχρηστων χώρων.

8. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τέλους χρήσης Δημοτικών Υπονόμων.

9.Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής περί αναπροσαρμογής τέλους δικαιώματος ποτίστρας.

10.Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου 2013 για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού έτους 2013

11.Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 3ου τριμήνου 2013 για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτου 2013.

12.Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου 2013 για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

13.Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου 2014 για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

14.Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου 2014 για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

15.Περί έγκρισης εσόδων εξόδων 3ου τριμήνου2014 για έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

16.Περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο βάσει τροποποίησης του Ν. 4257/2014.

 

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο