ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΣΓΡΑΜΜΑ ΑΜΘ 2014-2020 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

featured

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περιόδου 2014 – 2020 (ΠΕΠ ΑΜΘ 2014 – 2020) αναρτάται για δημόσια διαβούλευση σχέδιο του ΠΕΠ ΑΜΘ όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και παρακαλούμε για την αποστολή, μέχρι την Πέμπτη 12-06-2014 των παρατηρήσεών σας και των προτάσεών σας.
Η διαβούλευση γίνεται με εισαγωγή σχολίων και ανάρτηση αρχείων στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστική Αρχής Π-ΑΜΘ

 

Πίνακας Αποδεκτών

Διαβιβαστικό έγγραφο

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter