ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ – EVROMOTION»

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δίκτυο Τοπικών Δράσεων Συνεργασίας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης σε Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Διασύνδεση με τα Τοπικά Προϊόντα της Περιοχής» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
πως έχει δοθεί δεύτερη παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη έως και τις 11/06/2014, κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 09:00-15:00, στις εξής διευθύνσεις:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 2551035848
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, , ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002, ΤΗΛ.: 2551350810, FAX: 2551041204
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και λοιπά σχετικά με την ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έγγραφα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) στις εξής διευθύνσεις:

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ, ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 307, 68100, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΤΗΛ.: 2551035848
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΧΩΡΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, 68002, ΤΗΛ.: 25513 50810, FAX: 25510 41204
Κ.Ε.Κ. ΘΡΑΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ», 1ο ΧΛΜ. ΑΓΡ. ΠΑΡ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΠΑΛΑΓΙΑΣ, 68100, ΤΗΛ.: 2551088620

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαμοθράκη 2.6.2014
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Αρίθμ. Πρωτ.:2872
_____________
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

e-mail:
Τηλ.: 
 fax. 2313309389
Ταχ. Δ/νση :Χώρα
Τ.Κ. : 68002 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
Τηλ. : 2551350800
Fax : 2551041204
Email : dim@ samothraki.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Αναφορικά με το θέμα της ερώτησης του Βουλευτή Επικρατείας Ανεξαρτήτων Ελλήνων κου Τέρενς Κουίκ προς τη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με το έργο Λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου, θεωρώ τις αιτιάσεις των κατοίκων χωρίς αντικείμενο. Δυστυχώς ο κος Κουίκ παραπλανήθηκε από την επιτροπή των κατοίκων. Ο Δήμος είναι κάθετα αντίθετος σε τέτοιες ενέργειες, στηρίζει την υλοποίηση του έργου που είναι το σημαντικότερο έργο που υλοποιεί ο Δήμος Σαμοθράκης αυτή την περίοδο. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι και παρακαλούμε να μην λαμβάνονται υπόψη παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον του τόπου.

Με εκτίμηση
Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης

Γεώργιος Χανός

 

Εδώ η ερώτηση του Βουλευτού Ανεξαρτήτων Ελλήνων κου Τ.Κουίκ στην Βουλή (αρχειο ερωτηση Τ Κουικ)
Εδώ η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
Εδώ η απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟ «ΦΕΓΓΑΡΙ»
Ο Σύλλογος Ενοικιαζόμενων δωματίων Θερμών το «Φεγγάρι» σας προσκαλεί στο πανηγύρι του Αγίου Πνεύματος που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά.
Η εκδήλωση θα γίνει στο παλιό δημοτικό σχολείο Θερμών στις 9 Ιουνίου και ημέρα Δευτέρα.
Ένα γλέντι με παραδοσιακή μουσική άφθονο κέφι και χορό. Θα προσφερθεί το παραδοσιακό «γοργόβραστο» με πιλάφι και ψητή πανσέτα.
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 12:00
Σας περιμένουμε όλους
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
Στεργίου Εμμανουήλ Αράβια Μαρία