Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 30-7-2014

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη 25/7/2014   Αρίθμ. Πρωτ.: 4136  ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού       Συμβουλίου     (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 12η  δημόσια τακτική συνεδρίασή του […]