Εορτασμός Επετείου Ολοκαυτώματος Σαμοθράκης 1η Σεπτέμβρη 1821

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
1ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1821

Αρ. Πρωτ. 4283

Σαμοθράκη 18-08-2015

Τρίτη 1η Σεπτέμβρη 2015

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΦΚΑ ΧΩΡΑΣ
10:40 Πέρας προσελεύσεως Επισήμων
10:45 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Μνημείο Ηρώων. Κατάθεση στεφάνων
– Απόδοση τιμών από τμήμα Στρατού
– Σιγή ενός λεπτού
– Εθνικός Ύμνος

19:00 Υποστολή σημαίας Απόδοσης τιμών από τμήμα Στρατού