ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι οι χρήστες ύδατος (από γεωτρήσεις ή πηγάδια) έχουν την υποχρέωσή υποβολής φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015. Συγκεκριμένα με την  Κ.Υ.Α. με αρ. οικ. 101123 (Β΄1435/10-07-2015) προβλέφθηκε ότι όποιος υποβάλλει την […]

Παράταση για την έκθεση ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ στο Μουσείο της Ακρόπολης εως 10/1/2016

Το Μουσείο Ακρόπολης λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού θα παρατείνει τη διάρκεια της περιοδικής έκθεσης «Σαμοθράκη. Τα μυστήρια των μεγάλων θεών» έως τις 10 Ιανουαρίου 2016. Για να δώσει επίσης τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους επισκέπτες που επιθυμούν να την δούνε, το Μουσείο αποφάσισε η είσοδος στην περιοδική έκθεση να είναι ελεύθερη από την […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου ¨Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο Σαμοθράκης¨, λόγω των έκτακτων γεγονότων που προήλθαν από θεομηνία. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο Δήμος Σαμοθράκης προτίθεται να προβεί στην απ ευθείας ανάθεση, λόγω του κατ επείγοντος την αποκατάσταση ζημίων που προκλήθηκαν από τις φοβέρες βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί της Σαμοθράκης το μήνα Σεπτέμβριο 2014 με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοκληρωτικά το τεχνικό στη θέση ΚΑΡΔΕΛΗ του επαρχιακού δρόμου από Θέρμα προς Κήπους. Η παράκαμψη αυτή θεωρείται αναγκαίά προκειμένου να γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και η σύνδεση του Ανατολικού τμήματος του Νησιού με την Καμμαριώτισσα. Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι: 1)  Κατασκευή παράκαμψης με δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 για την σύνδεση του ασφαλτοστρωμένου επαρχιακού δρόμου. 2) Στην κοίτη του ρέματος προβλέπεται να γίνει η κατασκευή ρείθρου από σκυρόδεμα (Ιρλανδική διάβαση) οπλισμένο με χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C αφού πρώτα να γίνει η κατάλληλη εξυγίανση της έδρασης του. 3) Για την ασφαλή έδραση του τσιμεντοστρωμένου ρείθρου θα τοποθετηθούν συρματοκυβώτια διαστάσεων 1.00χ1.00χ1.00μ τα οποία θα πληρωθούν με λίθους κατάλληλων διαστάσεων. 4) Κατά την εξέλιξη των εργασιών θα γίνει απομάκρυνση υδάτων με την βοήθεια λειτουργίας εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα. Η δαπάνη του έργου θα φτάσει στο ποσό των 24.600,00 € εκ των οποίων 3.393,10€ είναι για ΦΠΑ 16%. Ο Δήμαρχος Βίτσας Αθανάσιος ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ