ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Παρακαλούνται οι δημότες που έχουν ανεξόφλητες οφειλές στον Δήμο από λογαριασμούς ύδρευσης τέλη παρεπιδημούντων τέλη επί των ακαθαρίστων (0.5%) να τις τακτοποιήσουν από 20 έως 31 Οκτωβρίου 2015 Ενημερώνουμε ότι το Νοέμβριο όλες οι οφειλές θα βεβαιωθούν στην Εφορεία όπως επίσης και οι επιπλέον προσαυξήσεις που ορίζει ο Νόμος. Για τις περιπτώσεις των λανθασμένων ή […]

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 23/10/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 16-10-2015 Αρ.Πρωτ.5359 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία 2. Κορδώνια Ευγενία 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Στεργίου Εμμανουήλ 5. Φωτεινού Φώτιος 6. Κουτράκη Μαρία Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η […]