ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26/7/2016

Έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τις δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών στα πλαίσια του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2014-2020 Ειδικά για τη Σαμοθράκη οι δομές που δέχονται αιτήσεις είναι : ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΔΑΠ ΧΩΡΑΣ ΚΔΑΠ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Σημειώνεται ότι γονείς που είναι ωφελούμενοι και στις δύο δομές […]