Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 7-8-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη 2/8/2016
Αρίθμ. Πρωτ.: 3932

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
(όπως πίνακα αποδεκτών)
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του
Συμβουλίου στην 17η δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 7-8-2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 μ. με τα παρακάτω θέματα:
1)Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014-2019 Α΄ φάση – Στρατηγικός Σχεδιασμός
2)Έγκριση έκθεσης εκκαθάρισης Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης
3)Περί ορισμού ορκωτού λογιστή για έλεγχο χρήσης οικ ετών 2014 και 2015 Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, Πνευματικό Κέντρο και Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας.
4)Περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2016
5)Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
6)Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής (ΕΚΠΟΤΑ) διαφόρων προμηθειών
7)Έγκριση διοργάνωσης τιμητικών εκδηλώσεων και φιλοξενία επισήμων και μελών αποστολών
8)Έγκριση διακρατικής συνεργασίας με τον Δήμο Ίμβρου με σκοπό την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών των δύο νησιών.
9)Έγκριση συμφώνου συνεργασίας με το 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα Ρώμης
10)Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος στον Λαμπρόπουλο Παναγιώτη στα Θέρμα Σαμοθράκης
11)Έγκριση χορήγησης άδειας μουσικής καταστήματος στον Παλαμαρούδα Λάσκαρη στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
12)Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας καταστήματος ¨Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)- γαλακτοπωλείο- αναψυκτήριο- μπουγατσατζίδικο & λουκουματζίδικο) στον Τσιριγώτη Γεώργιο στην Καμαριώτισσα Σαμοθράκης
13)Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας για υποθέσεις του Δήμου

Ο Πρόεδρος

Παπάς Παναγιώτης

Πίνακας αποδεκτών:
Δήμαρχος: Βίτσας Αθανάσιος
Δημοτικοί Σύμβουλοι
1.Ατζανός Παναγιώτης
2.Γαλατούμος Νικόλαος
3.Γλήνιας Μιχαήλ
4.Βάβουρα Ευαγγελία
5.Βογιατζής Ιωάννης
6.Κορδώνια Ευγενία
7.Κουτράκη Μαρία
8.Λάζαρης Αλέξανδρος
9.Λαζανδρέας Κων/νος
10.Πρόξενος Χρήστος
11.Στεργίου Εμμανουήλ
12.Σκαρλατίδης Αθανάσιος
13.Ταμπάκης Νικόλαος
14.Μόραλη – Αντωνάκη Χρυσάνθη
15.Φράγκου Μισέντου Άννα
16.Φωτεινού Φώτιος
Δημοσιοποίηση:
Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

Παρουσιάση βιβλίου λεξικού Σαμοθρακίτικου Ιδιώματος 8 Αυγούστου 2016

Το πρώτο λεξικό του Σαμοθρακίτικου Ιδιώματος

Ο Δήμος Σαμοθράκης σας προσκαλεί
τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 στις 21.00
στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου στη Χώρα
στην παρουσίαση του πρώτου
βιβλίου- λεξικού του Σαμοθρακίτικου Ιδιώματος,
της Σαμοθρακίτισσας εκπαιδευτικού, ποιήτριας και συγγραφέως
Άννας Δεληγιάννη Τσιουλπά

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Βίτσας
Σήμερα με τις αμέτρητες εξωτερικές επιρροές τα Σαμοθρακίτικα τείνουν να λησμονηθούν γι αυτό και κάθε οργανωμένη μελέτη τους έχει μεγάλη αξία.