Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 16-11-2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 11-11-2016 Αρ.Πρωτ.:5615     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Στεργίου Εμμανουήλ Γαλατούμος Νικόλαος Σκαρλατίδης Αθανάσιος Μισέντου Φράγκου Άννα Βογιατζής Ιωάννης         Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 75 […]

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 17-11-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                  ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                                    Σαμοθράκη 11/11/2016 Αρίθμ. Πρωτ.: 5624   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού                                                                                         Συμβουλίου                                                                                      (όπως πίνακα αποδεκτών)   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 25η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για […]