Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 12/12/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 7-12-2016 Αρ.Πρωτ.: 6115     ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Στεργίου Εμμανουήλ Γαλατούμος Νικόλαος Σκαρλατίδης Αθανάσιος Μισέντου Φράγκου Άννα Βογιατζής Ιωάννης         Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο […]