Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/3/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 10-3-2017 Αρ.Πρωτ.1309 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Βάβουρα Ευαγγελία Βογιατζής Ιωάννης Γαλατούμος Νικόλαος Πρόξενος Χρήστος Ατζανός Παναγιώτης Λαζανδρέας Κων/νος Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 14η του μηνός Μαρτίου έτους 2017, […]