Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση 26/3/2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 7η   δημόσια τακτική συνεδρίασή του για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  26-3-2017 ημέρα […]

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στην 1η σύσκεψη της Μονάδας Υλοποίησης Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών

Η ΜΟΔ, η ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενώνουν τις δυνάμεις τους για να απαντήσουν σε ένα πάγιο αίτημα των μικρών νησιών: την ανάληψη της υλοποίησης των αναπτυξιακών έργων τους και των σχετικών διαδικασιών από τεχνικά και επιχειρησιακά αξιόπιστους δημόσιους φορείς. Η πρώτη συνάντηση για την ενεργοποίηση […]

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Στις 7.12.2016 με  την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4847/7.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε προς χρηματοδότηση η πρόταση του Δήμου Σαμοθράκης για την δημιουργία  και την λειτουργία  «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020¨ Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σαμοθράκης είναι μια νέα κοινωνική δομή με περιοχή παρέμβασης όλη […]